Tel. 972 610 720  -  629 804 643

caenfrderues

Via Verda

Via Verda Tècnics. Ofereix serveis d’enginyeria en els sector de l’agroindustria i la indústria en general, medi ambient, paisatgisme, urbanisme i activitats.

Joan Jonama Casellas, enginyer agrònom i màster en prevenció de riscos laborals, amb 24 anys d’experiència, és al capdavant de Via Verda Tècnics amb la col·laboració d’un equip tècnic habitual pluridisciplinar ( arquitectes, ambientalistes, veterinaris, enginyers especialitzats... ) per donar solucions integrals a les necessitats dels nostres clients.

Assessorem en les diferents fases d’un projecte o posada en marxa d’una activitat, reforma o ampliació: assessorament urbanístic, preparació d’estudis previs i avantprojectes, redacció del projecte executiu, gestió i direcció d’obres i assistència en l’obtenció de les llicències d’obres o activitats i altres permisos administratius, obtenció de subvencions, elaboració de certificacions tècniques, informes ambientals, etc.

.

Des de 1990

més de 100 projectes portats a terme

VIA VERDA

serveis d’enginyeria en els sector de l’agroindustria i la indústria en general, medi ambient, paisatgisme, urbanisme i activitats

Equip Professional

amb 24 anys d’experiència, equip tècnic amb arquitectes, ambientalistes, veterinaris, enginyers especialitzats...