Tel. 972 610 720  -  629 804 643

caenfrderues

Via Verda tècnics ofereix serveis d'enginyeria en els sector de l'agroindustria i la indústria en general, medi ambient, paisatgisme, urbanisme i activitats.

Mès de 24 anys d'experiència

Assessorem en les diferents fases d'un projecte o posada en marxa d'una activitat, reforma o ampliació.

Gestió i direcció d'obres i assistència en l'obtenció de les llicències d'obres o activitats i altres permisos.

Obtenció de subvencions, elaboració de certificacions tècniques, informes ambientals, etc.

 

 

MEDI AMBIENT

Enginyeria Ambiental

  • Projectes de restauració i integració paisatgística.
  • Projectes de mesures correctores d’impacte ambiental.
  • Plans de prevenció d’incendis forestals i plans d’autoprotecció.
  • Restauració d’activitats extractives i abocadors.
  • Plans de gestió d’espais naturals.

Veure els últims projectes

 

MEDI AMBIENT

Impacte Ambiental

  • Informes i avaluacions ambientals
  • Estudis d’impacte ambiental en infraestructures, complexes turístics, parcs temàtics,...
  • Informes ambientals per a la legalització d’activitats.
  • Seguiment ambiental d’obres
  • Informes de sostenibilitat ambiental preliminar

Veure els últims projectes