Tel. 972 610 720  -  629 804 643

caenfrderues

Via Verda tècnics ofereix serveis d'enginyeria en els sector de l'agroindustria i la indústria en general, medi ambient, paisatgisme, urbanisme i activitats.

Mès de 24 anys d'experiència

Assessorem en les diferents fases d'un projecte o posada en marxa d'una activitat, reforma o ampliació.

Gestió i direcció d'obres i assistència en l'obtenció de les llicències d'obres o activitats i altres permisos.

Obtenció de subvencions, elaboració de certificacions tècniques, informes ambientals, etc.

 

 

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

  • Avantprojectes, projectes d’obra nova, naus industrials, reformes i ampliacions.
  • Llicències d’activitat ambiental, obertura de locals, activitats innòcues.
  • Sectors indústria surera, alimentària, agrari, hosteleria, restauració, ...
  • Tramitació i gestió de subvencions, llicències d’obres i urbanístiques, autoritzacions
  • Registres i autoritzacions sanitàries
  • Legalització de calderes, magatzems de productes químics, aparells a pressió, emissions
  • Refrigeració i climatització
  • Certificat energètic d’edificis existents
  • Projectes de prevenció i protecció contra incendis

Veure els últims projectes