Tel. 972 610 720  -  629 804 643

caenfrderues

Benvinguts a Via Verda Tecnics

Via Verda Tècnics ofereix serveis d’enginyeria en els sector de l’agroindustria i la indústria en general, medi ambient, paisatgisme, urbanisme i activitats.

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

AVANTPROJECTES, PROJECTES D'OBRA NOVA. LLICÈNCIES. OBERTURA DE LOCALS. INDÚSTRIA. TRAMITACIÓ I GESTIO DE SUBVENCIONS. REGISTRES.

MEDI AMBIENT

ENGINYERIA AMBIENTAL. PROJECTES DE RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA. PLANS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS. RESTAURACIÓ. INFORMES I EVALUACIONS.

ACTIVITATS TURÍSTIQUES I RECREATIVES

LLICÈNCIES D'ACTIVITATS. CASES RURALS, CÀMPINGS, RESTAURACIÓ, HÍPICA, ACTIVITATS COL.LETIVES.

PAISATGISME

DISSENY DE JARDINERIA, URBANITZACIONS, CENTRES COMERCIALS, POLÍGONS. SISTEMES DE REG. SIG.

AGRICULTURA I RAMADERIA

PROJECTES DE MAGATZEMS, GRANGES, COBERTS... VALORACIONS. ASSESSORAMENT COMUNITATS.

OBRES PÚBLIQUES I URBANISME

PROJECTE D'URBANITZACIÓ. ESPAIS VERDS, PARCS, CARRILS BICI. PLANS ESPECIALS.

Projectes Recents

Explora els nostres projectes recents i veurà com treballem.

COM PODEM AJUDAR-TE EN EL TEU PROJECTE?

Assessorem en les diferents fases d’un projecte o posada en marxa d’una activitat, reforma o ampliació

Tel. 972 610 720: -Via Verda Tècnics-

Assessorament urbanístic, preparació d’estudis previs i avantprojectes, redacció del projecte executiu, gestió i direcció d’obres i assistència en l’obtenció de les llicències d’obres o activitats.

Tel. 972 610 720: -Via Verda Tècnics-

Permisos administratius, obtenció de subvencions, elaboració de certificacions tècniques, informes ambientals.

Tel. 972 610 720: -Via Verda Tècnics-