caenfrderues

Client: Particular
Projecte: Restauració de la pedrera de la musclera. Fase I. Moviments de terres, hidrosembres i plantacions.
Pressupost: 24.000 €
Anys: 2015