caenfrderues

Client: Comunitat de Regants de la Presa de Colomers
Projecte: Condicionament i millora de xarxa secundària de reg. Superfície regada 80 Ha.
Pressupost: 198.000 €
Anys : 2014